Вграден TURBOLATOR

Tурболаторът представлява вграден по цялата дължина на серпентината елемент със специфични
отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпентина. По този
начин се усвоява пълноценно енергията на вътрешните температурни слоеве на флуида, отделена
при принудителния сблъсък на целия обем на потока със стените на серпентината. Този процес се
характеризира със завихряне на потока в серпентината и максимално усвояване на енергията на
топлоносителя. При наличие на турболатор се увеличават топлотехническите характеристики на бойлера
– увеличена мощност на серпентината (до 26%) и по-бързо загряване на обема на бойлера. Турболаторът е
внедрен за моделите до 150 литра. Той е едно от уникалните конструктивните решения, вложени в гамата
на TESY, които са без аналог и конкуренция не само на вътрешните, но и на външните пазари.

Как да ни намерите

 
ТЕСИ ООД
 
Бул. "Мадара" 48 П.К. 529
Шумен 9701
България
Бул. "Мадара" 48 П.К. 529
Шумен 9701
България

ТЕСИ ООД 

ж.к. София Парк,
Блок 16 В, офис 2.1, ет.2,
София 1166 
България

Е-mail:office@tesy.com

Още информация...