Високообемни бойлери и Буферни съдове

Бойлери с индиректно загряване с обем от 200 до 2000 литра - 24

Буферни съдове - 25

Комбинирани бойлери за отоплителни инсталации и битова гореща вода тип “tank in tank” - 40

Комбинирани буферни съдове за отоплителни инсталации с хигиенна серпентина за битова гореща вода - 45