TESY хайлайтър

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ БОЙЛЕРИ

Етикети енергийна ефективност


Считано от 26 септември 2015 година, бойлерите TESY ще се окомплектоват с етикети за енергийна ефективност съобразно нов ErP (Energy related Products) регламент на Европейският съюз. Етикетите за енергийна ефективност за различните домакински уреди дават възможност на потребителя да вземе информирано решение за покупка. Те предоставят информация за консумираната електроенергия на годишна база, за типа на уреда и за други негови характеристики.

ErP етикет за електрически бойлери

Черната стрелка оказва класа на енергийна ефективност на дадения уред съгласно Европейския регламент.

Цветните стрелки с буквените означения отразяват различните класове енергийна ефективност. Тъмно зеленият цвят е запазен за обозначаване на класа с най-висока енергийна ефективност, а червеният - за този с най-ниската.

Енергийният етикет е с еднакво оформление за всички държави членки на ЕС и езиково неутрален, информацията се предава с пиктограми, които заместват текста на различните езици на Общността.

ErP етикет за електрически бойлери със серпентина

С помощта на енергийния етикет, потребителят може да избере уреда с най-голяма енергийна ефективност и по този начин да спести пари от сметките за ток и вода, както и да допринесе за опазването на околната среда чрез намаляването на емисиите на въглероден двуокис и използването на по-малко ресурси, като напр. електрически ток и вода.

Основни означения на етикета:  
Функция подгряване на вода. Функция подгряване на вода.
Товаров профил при подгряване на водата.
Функция съхранение на топла вода. Функция съхранение на топла вода.
Ниво на шума в децибели. Ниво на шума в децибели.
Топлинни загуби за 24 часа. Топлинни загуби за 24 часа.
Годишна консумация на енергия в kWh на година. Годишна консумация на енергия
в kWh на година.
Фактически обем на водосъдържателя. Фактически обем на водосъдържателя.